روشی سنتی که به صورت مستقیم رنگ توس شابلون به روی پارچه زده میشود و یکی از به صرفه ترین روش های چاپ میباشد
البته برای تیراژ بالای ۳۰ عدد
چاپ سیلک را میتوان به صورت تک رنگ و چند رنگ دو ی کار اجرا کرد
ماندگاری این نوع چاپدر شستوشوی مداوم بالاست