یکی از راحت ترین نوع چاپ برای تیراژ پایین با قیمت مقرون به صرفه با قابلیت شستوشوی مداوم.
اجرای کار در کمترین زمان ممکن قابل اجراست
این نوع چاپ به این صورت هست
که لیبل داخل دستگاه برش میشود و با توجه به برنامه و فیلم داده شده به دستگاه
لیبل برش خورده
و بعد از برش با پرس حرارتی
توی رمای ۲۲۰ درجه سانتی گراد به خورد کار پرس میشود