✅ ست شامل مانتو شلوار مقنعه
✅ پارچه ترگال کج راه

✅ سایز گیری پرسنل توسط خیاط سایز گیر خانم

✅ دوخت تمام صنعتی با بروز ترین ابزار نساجی

✅ اماده عقد قراداد با سازمان و شرکت ها

✅ سایز بندی موجود