پرچم های مذهبی

طرح سلطان عشق حسین
آویز ٩٠/١۵٠
ساتن براق اعلا
دورو وقابل شستشو
چاپ اسیدی
در سه رنگ مشکی سبز و قرمز


طرح لبیک یا زینب
رنگ مشکلی قرمز و سبز
سایز ٢۴٠ در ١۴٠
چاپ اسیدی
دورو و قابل شستشو


پرچم ٧٠/١٣٠
طرح یا فاطمه الزهرا و فاطمه مظلومه
پارچه ساتن معمولی
قیمت استثنایی جهت همکاران محترم
٣٠/٠٠٠ ریال
چاپ اسیدی
دورو
قابل شستشو
بسته بندی ده تایی


پرچمهای دستی ویژه کودکان
طرح یا ابوالفضل العباس و یا حسین
در سه رنگ مشکی سبز و قرمز
سایز٣٠/۴٠
چاپ اسیدی
دسته پلاستیکی
قیمت استثنایی